• Meer

  Slaapcoaching

 • Varen

Ontdek of slaapcoaching je kan helpen. Tot 1 augustus is een adviesgesprek gratis en vrijblijvend.

maak afspraak

avgKompasz Coaching (Márti Bujdosó, gevestigd Daendelsstraat 78, 5018 ET Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65654684) hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacy verklaring legt uit hoe Kompasz Coaching met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing

Deze privacy verklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Kompasz Coaching persoonsgegevens verwerkt:

 1. deelnemers aan bijeenkomsten van Kompasz Coaching;
 2. alle overige personen die met Kompasz Coaching contact opnemen of van wie Kompasz Coaching persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Kompasz Coaching verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. met toestemming van betrokkene worden verzameld en vastgelegd door audio- en/of video-opnames. Deze opnames worden alleen voor die doeleinden gebruikt, kenbaar gemaakt in de toestemmingsverklaring. De opnames worden uiterlijk 12 maanden na opname verwijderd.

Rechtsgrond

Kompasz Coaching verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Doeleinden verwerking

Kompasz Coaching verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Verwerkers

Kompasz Coaching kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Kompasz Coaching persoonsgegevens verwerken. Kompasz Coaching sluit met verwerkers een verwerkers-overeenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Kompasz Coaching deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Kompasz Coaching deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Bewaren van gegevens

Kompasz Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Kompasz Coaching hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. persoonsgegevens: maximaal 1 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

Doorgifte buiten de EU

Kompasz Coaching geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie. Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Kompasz Coaching ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Wijzigingen privacyreglement

Kompasz Coaching kan deze privacy verklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacy verklaring wordt op de website van Kompasz Coaching gepubliceerd. Het is verstandig deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Kompasz Coaching te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Kompasz Coaching door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.