Hoe vaak?

Vaak is in het begin de nood zo hoog, dat 1 x per week een sessie nodig is.
Na enkele weken kan worden overgestapt op een frequentie van eens per 2 weken.
Bij het afbouwen van het coachtraject kan overlegd worden hoe vaak een sessie nodig is.

Het is ook mogelijk dat jij maar één sessie nodig hebt. Dan houden we het bij één sessie.

Een coachsessie duurt in principe 1 uur en 15 minuten.

Kosten?

De kosten voor een sessie bedragen € 75 inclusief BTW.
Het bedrag dient iedere keer vóór de volgende afspraak waar de factuur betrekking op heeft, via een bankoverschrijving te zijn voldaan.
Bij afzegging dient de afzegging schriftelijk, via e-mail te gebeuren. Voor alle afspraken die niet binnen 24 uur vóór de volgende afspraak zijn afgezegd, worden de volledige kosten voor die afspraak berekend.